Մասնագիտություններ

Ներկայումս քոլեջը իր դիմորդներին աոաջարկում է մասնագիտական հետևյալ մասնագիտությունները
1. հագուստի մոդելավորում և նախագծում,
2. հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում,
3. էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ,
4. ֆինանսներ,
5. զբոսաշրջություն,
6. զարդակիրառական արվեստ։
Կրթության եւ գիտության նախարարության հրամանով քոլեջում ներկայումս բոլոր մասնագիտությունների գծով ներդրված են պետական ​​կրթական եւ ուսուցման չափորոշիչներ եւ այդ չափորոշիչներին համապատասխան քոլեջի ուսումնամեթոդական միավորումը մշակելու կիրառության մեջ են դրվել ուսումնական պլաններ եւ առարկայական մոդուլային ծրագրեր: Բոլոր ուսումնական դասընթացների գծով դասախոսները ունեն մշակված աշխատանքային պլաններ, դասավանդման եւ ուսումնառության նյութեր, որոնք համպատասխանում են արդի պահանջներին եւ կարեւոր են տեսական ու գործնական պարապմունքները պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու եւ անցկացնելու համար:


Քոլեջի 2016թ. ընդունելության տեղերն ըստ նշված մասնտգիտությունների


Մասնագիտությունը, որակավորումը
Ցերեկային
Հագուստի մոդելավորում և նախագծում» (գծագրող-ձևավորող)
4 տարի
«էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» (հաշվապահ)
3 տարի
«Հաշվողական  տեխնիկայի ևավտոմատացված համակարգերի 
ծրագրային ապահովում» (տեխնիկ)
4 տարի
«Ֆինանսներ (ըստ ճյուղերի)* (ֆինանսիստ)
3 տարի
«Զբոսաշրջություն» (զբոսաշրջության ծառայությունների մասնագետ)
3տ. 6ամիս
«Զարդակիրառական արվեստ» (ոսկերիչ)
1 տարի
«Իրավագիտություն» (իրավագետ)
Ներկայացնում ենք այն մսանագիտությունների ցանկը, որոնց վերաբերյալ քոլեջը ունի պայմանագրեր, ըստ որի, բարձր առաջադիմությամբ շրջանավարտները կարող են կրթությունը շարունակել բարձրագույն պետական ուսումնական հաստատություններում։


ՀՀ
Մասնագիտության անվանումը
ԲՈՒՀ -ի անվանումը
1.
«Հագուստի մոդելավորում և նախագծում»
«Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում»,
«Իրավագիտություն»
Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ
2.
«Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում»
ՀՊ ճարտարագիտական համալսարան
(պոlիտեխնիկ)
3.
«էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ»
ՀՊ տնտեսագիտական համaլսարան
4.
« էկոնոմիկահաշվապահական հաշվառում և աուդիտ»
ՀՊ ագրարային համալսարան
5.
1. «էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ»
2 « Իրավագիտություն»
Գավառի պետական համալսարան
6.
« էկոնոմիկահաշվապահական հաշվառում և աուդիտ»
Ռուս-Հայկական (Սլավոնական)
համայսարան
7.
« էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ»
ԵՊՀ

1 комментарий:

  1. Ողջույն, բոլորին, ես Ադրիկ Վադիմն եմ, ով ապրում է Կուրգան քաղաքում, ուզում եմ ձեզ հետ միասին կիսել այստեղ, թե ինչպես է պարոն Բենջամինն ինձ օգնում 15000.000.00 ռուբլի վարկ ստանալու համար, որպեսզի սկսեմ իմ սննդի ըմպելիքների առաքումը `այն բանից հետո, երբ ես աշխատել եմ մի քանի հյուրանոցներ այստեղ, Կուրգանում, պարզապես ապրուստ վաստակելու, բայց դժբախտ եմ, ես դեռ դժվարանում էի վարձավճար վճարել, բայց շնորհակալ եմ Աստծուն, որ այժմ ես ինքս եմ աշխատում, երբ իմ խնամքի մեջ աշխատում են 5 աշխատողներ: Եթե դուք փնտրում եք ֆինանսական ազատություն, ես խորհուրդ կտամ ձեզ դիմել պարոն Բենջամինին հետևյալ էլ. Փոստով և ինչ հավելվածի համարը: Lfdsloans@outlook.com + 1-989-394-3740

    ОтветитьУдалить